เอกสารนำเสนอ


  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2018 (08 พฤศจิกายน 2561)
Analyst Meeting Q2 2018 (09 สิงหาคม 2561)
Analyst Meeting Q1 2018 (10 พฤษภาคม 2561)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (30 มีนาคม 2561)
Opportunity Day Q4 2017 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
Analyst Meeting Q4 2017 (14 กุมภาพันธ์ 2561)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2017 (09 พฤศจิกายน 2560)
Analyst Meeting Q2 2017 (10 สิงหาคม 2560)
Analyst Meeting Q1 2017 (11 พฤษภาคม 2560)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (30 มีนาคม 2560)
Opportunity Day Q4 2016 (16 กุมภาพันธ์ 2560)
แถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2559 และแผนการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (31 มกราคม 2560)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2016 (03 พฤศจิกายน 2559)
Analyst Meeting Q2 2016 (04 สิงหาคม 2559)
Analyst Meeting Q1 2016 (12 พฤษภาคม 2559)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (31 มีนาคม 2559)
Opportunity Day Q4 2015 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2015 (05 พฤศจิกายน 2558)
Analyst Meeting Q2 2015 (06 สิงหาคม 2558)
Analyst Meeting Q1 2015 (07 พฤษภาคม 2558)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (02 เมษายน 2558)
Opportunity Day Q4 2014 (05 มีนาคม 2558)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2014 (12 พฤศจิกายน 2557)
Analyst Meeting Q2 2014 (08 สิงหาคม 2557)
Analyst Meeting Q1 2014 (09 พฤษภาคม 2557)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (27 มีนาคม 2557)
Opportunity Day Q4 2013 (05 มีนาคม 2557)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2013 (06 พฤศจิกายน 2556)
Analyst Meeting Q2 2013 (08 สิงหาคม 2556)
Analyst Meeting Q1 2013 (09 พฤษภาคม 2556)
Opportunity Day Q4 2012 (21 กุมภาพันธ์ 2556)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2012 (01 พฤศจิกายน 2555)
Analyst Meeting Q2 2012 (09 สิงหาคม 2555)
Analyst Meeting Q1 2012 (03 พฤษภาคม 2555)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (29 มีนาคม 2555)
Opportunity Day Q4 2011 (24 กุมภาพันธ์ 2555)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2011 (03 พฤศจิกายน 2554)
Analyst Meeting Q2 2011 (04 สิงหาคม 2554)
Analyst Meeting Q1 2011 (06 พฤษภาคม 2554)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (31 มีนาคม 2554)
Opportunity Day Q4 2010 (03 มีนาคม 2554)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2010 (04 พฤศจิกายน 2553)
Analyst Meeting Q2 2010 (05 สิงหาคม 2553)
Analyst Meeting Q1 2010 (10 พฤษภาคม 2553)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (08 เมษายน 2553)
Opportunity Day Q4 2009 (04 มีนาคม 2553)
  ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 2009 (05 พฤศจิกายน 2552)
Analyst Meeting Q2 2009 (06 สิงหาคม 2552)
Analyst Meeting Q1 2009 (30 เมษายน 2552)
Opportunity Day (26 มีนาคม 2552)
  ดาวน์โหลด
Opportunity Day (25 มีนาคม 2551)
Corporate Presentation (01 มกราคม 2551)
  ดาวน์โหลด
Corporate Presentation (01 ตุลาคม 2550)
Corporate Presentation (13 กันยายน 2550)
  ดาวน์โหลด
LPN Presentation ไตรมาสที่ 3 (10 พฤศจิกายน 2549)
LPN Presentation ไตรมาสที่ 2 (06 กรกฎาคม 2549)
LPN Presentation ไตรมาสที่ 1 2549 (20 เมษายน 2549)
วันตลาดหลักทรัพย์ฯ พบปะนักลงทุน (20 มีนาคม 2549)
  ดาวน์โหลด
LPN Presentation ไตรมาสที่ 3 2548 (11 พฤศจิกายน 2548)
LPN Presentation ไตรมาสที่ 2 2548 (11 สิงหาคม 2548)