ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนี ทาวเวอร์, ถนน พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120.

โทรศัพท์: 02-285-5011-6 โทรสาร: 02-679-8699
อีเมล์: ir@lpn.co.th