บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ
อ่านต่อ >

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ : 01 มี.ค. 2560 16:37

LPN

ราคาล่าสุด
11.60 ฿
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
งบการเงินไตรมาส
งบการเงินประจำปี 2559