บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ
อ่านต่อ >

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ : 20 เม.ย. 2561 16:35

LPN

ราคาล่าสุด
10.20 ฿
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
2560

ดาวน์โหลด
(30.70 MB)
ดูออนไลน์ >
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
30/03/2561 เวลา 09.30 น.
เหตุการณ์
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายละเอียด

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120