บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ
อ่านต่อ >

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ : 24 เม.ย. 2560 16:40

LPN

ราคาล่าสุด
11.90 ฿
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.83%)
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
30/03/2560 เวลา 09.30 น.
เหตุการณ์
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายละเอียด

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์