คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sport lover
คอนโดชายทะเล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ
อ่านต่อ >

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565 16:39

LPN

ราคาล่าสุด
4.38 ฿
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (1.39%)
แบบ 56-1 One Report
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
24/03/2565 เวลา 09.30 น.
เหตุการณ์
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
รายละเอียด

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์ชื่อโครงการหรือคำค้นหา...
ไทย English