บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ
อ่านต่อ >

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ : 20 ก.พ. 2561 16:26

LPN

ราคาล่าสุด
10.90 ฿
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.93%)
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
14/02/2561 เวลา 15.00 น.
เหตุการณ์
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4/2560
รายละเอียด

ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120