ข่าว

LPN-EAC รวมพลังปลูกหญ้าให้น้อง

Backตุลาคม 12, 2552

 

เย้ๆ.....เสียงร้องสดใสของน้องๆ แสดงถึงความดีใจกับลานสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ที่จะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

" LPN-EAC อาสา " นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) และ บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (EAC) ที่ร่วมปลูกหญ้าบริเวณลานสนามเด็กเล่นชุมชนหลังตลาดเก่ามีนบุรีกว่า 120 ตารางเมตรตามแนวทาง CESR (Corporate Environment and Social Responsibility) ของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีผู้ใหญ่ใจดี คุณจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทในเครือ LPN และ คุณจิรวดี นิพิธสุขการ ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค-ทรัพยากรบุคคล EAC เป็นผู้ส่งมอบลานสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ร่วมด้วยพนักงานจากทั้ง 2 บริษัทกว่า 50 คน ร่วมใจปลูกหญ้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆลานสนามเด็กเล่น อาทิ ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น เนื่องจากลานเดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรม ซ่อมแซมเครื่องเล่นเดิมที่มีอยู่ และจัดซื้อเครื่องเล่นเพิ่มเติม เพื่อให้น้องๆในชุมชนได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมพัฒนาการที่ดีอีกด้วย

ด้านคุณสมบัติ และ คุณเชษฐา ผู้ประสานงานชุมชน กล่าวว่า "รู้สึกดีใจและขอขอบคุณ LPN และ EAC ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้สภาพแวดล้อมของชุมชนหลังตลาดเก่ามีนบุรีดีขึ้นแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย" หนึ่งในพันธกิจของ LPN และ EAC ก็คือการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ ทั้งยังสร้างความมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้มีรากฐานของจิตอาสาด้วยใจที่มุ่งมั่นว่า " ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด LPN และ EAC ก็ไม่ย่อท้อที่จะสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น "

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-285-5011-6
คุณวิจิตร อวิรุทธิ์, คุณสุภาวดี เพ่งผล, คุณนัคมน ปิ่นเกตุ, ขนิษฐา ฉิมกลาง