ข่าว

LPN ประกาศผลสุดยอดไอเดีย “Can I Change The World?” 28 พฤศจิกายน นี้

Backพฤศจิกายน 25, 2551

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) จับมือนิตยสาร room ร่วมค้นหาสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์บนเวทีโครงการประกวดออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "Can I Change The World?" โดยให้ผู้เข้าประกวดย้อนอดีตไปออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียมเมื่อ 40 ปีก่อนให้สอดคล้องกับไลฟสไตล์ของ คนในยุคนั้น ทั้งยังต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต โดยเวทีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการออกแบบที่พักอาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียมให้เติบโตและก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งการตัดสินโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 นี้ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 บริษัท อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)