ข่าว

LPN สร้างลานออกกำลังกายให้ชุมชนสะพานไม้

Backพฤศจิกายน 05, 2551

LPN สร้างลานออกกำลังกายให้ชุมชนสะพานไม้

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้งของชุมชนสะพานไม้ ชุมชนข้างเคียงโครงการลุมพินี พระราม 8 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบาย"ชุมชนน่าอยู่"ของบริษัทที่มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีศักดิ์ กมลเวชช สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนสะพานไม้ ถนนพระราม 8

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505)