ข่าว

LPN จัดทำ City Life III สะท้อนภาพชุมชนน่าอยู่ของสังคม “ลุมพินี”

Backตุลาคม 01, 2551

LPN จัดทำพ็อคเก็ตบุ๊ค City Life ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสะท้อนแง่มุมของความอบอุ่นและเอื้ออาทรต่อกันของผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี" อันเป็นส่วนเติมเต็มให้เกิดความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ที่ LPN อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36

ลุมพินี ทาวเวอร์ - -นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือ City Life เล่มที่ 3 ตอน 360o Living in Vibrant Community ว่า ในการอยู่อาศัยร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นที่ใดนั้น จำต้องมีการแบ่งปัน เอื้ออาทร ถ้อยทีถ้อยอาศัย ซี่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมยิ่งต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านแบบ 360o คือ บน ล่าง ซ้าย ขวา ต้องเคารพกฎระเบียบในการใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศชุมชนที่น่าอยู่ ดังนั้น LPN จึงได้จัดทำพ็อคเก็ตบุ๊คดังกล่าวขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตในคอนโดภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี" ที่ถ่ายทอดโดยบุคคลที่เป็นที่รู้จักจากหลากหลายอาชีพ อาทิ คุณวิทวัส สุนทรวิเนตร์ คุณวราภรณ์ สมพงษ์ คุณพิง ลำพระเพลิง ซึ่งสะท้อนภาพที่อบอุ่นแตกต่างกันไปในรูปแบบของ Caring, Sharing, Happiness, Warm wishes, Giving และ Friends โดยหวังว่าความสุขในสังคม "ลุมพินี" จะเป็นแบบอย่างที่ดีและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวที่จะสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนน่าอยู่เช่นนี้ตลอดไป

กรรมการผู้จัดการ LPN กล่าวเพิ่มเติมว่า LPN เริ่มจัดทำพ็อคเก็ตบุ๊ค City Life เล่มแรกในปี 2547 เขียนโดย อ. บัณฑิต จุลาสัย โดยพูดถึงความเหมือนและความต่างของคำว่า "บ้าน" กับ "คอนโดมิเนียม" เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในคอนโด ส่วน City Life เล่มที่ 2 "365 วัน ชีวิตมันๆ ในคอนโดฯ" ในปีต่อมา เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การอยู่อาศัยในคอนโดผ่านปลายปากกาของนักเขียนชื่อดัง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน จนมาถึง City Life เล่มที่ 3 ในปี 2551 ซึ่งยังคงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกันในคอนโดมิเนียม ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นภายใต้คอนโดเดียวกันอย่างมีความสุข

ผู้สนใจติดต่อขอรับพ็อคเก็ตบุ๊ค City Life III ได้ฟรีที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โทร. 02-285-5011-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย ในสังคม "ลุมพินี"

Caring : สิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่คอนโดร่วมกันคือสภาพแวดล้อมและเพื่อนบ้าน เพราะว่าเราอยู่ในตึกเดียวกัน ความเป็นคอนโดไม่ใช่แค่คนรอบข้างสองด้านเท่านั้นแต่มันคือความเป็น 360 องศา บนล่าง ซ้ายขวา หน้า หลัง มีหมดเลย กลายเป็นเหมือนลูกกลมๆ และมีเพื่อนบ้านเหมือน 3 มิติ

วิทวัส สุนทรวิเนตร์

Sharing : การที่คนมาอยู่ร่วมกันเยอะๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรยึดถือคือศีลธรรมจรรยา ต้องมีความเกรงอกเกรงใจเพื่อนบ้าน รู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามกฎของส่วนรวม ถ้าทุกคนทำได้ ทุกอย่างก็จะเป็นระเบียบ ไม่ต้องมีใครไม่สบายอารมณ์กับการกระทำของคนอื่น ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบมีความสุข

มิว-เดอะสตาร์

Happiness : ที่เลือกซื้อคอนโดที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้า พอเดินทางสะดวกเราก็สามารถไปกลับที่ทำงานกับบ้านได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย ผมรู้สึกว่าการกลับบ้านในตอนเย็นมันมีความสุขมาก รู้สึกว่าพอถึงบ้านแล้วนี่คือพื้นที่ของเรา เรารู้ว่ามีความสุขอะไรรออยู่บ้าง

เอกศาสตร์ สรรพช่าง

Warm wishes : นิยามของคำว่าบ้านที่แท้จริงคือความสุขของคนที่เราอยู่ด้วย แม่เป็นยังไง อยู่สบายไหม อยู่ยังไง อาหารการกินดีไหม หรืออย่างน้อยผมก็รู้ว่าลูกได้นอนในที่เย็นๆ มีอาหารดีๆ กินนะ พอตื่นขึ้นก็ไม่ต้องลำบากกับการจราจรที่ติดขัด อาจจะดูเป็นโลกเล็กๆ แคบๆ ข้ามฝั่งมาก็เป็นโรงเรียน ข้ามกลับมาก็เป็นบ้าน แต่ผมคิดว่าแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว

พิง ลำพระเพลิง

Giving : กรุงเทพฯ เหมือนบทจำลองบทหนึ่งของชุมชนใหญ่มากๆ ถ้าทุกคนคิดว่ากรุงเทพฯ เป็นของเรา เราก็จะช่วยกันดูแล ไม่ทำสิ่งที่เป็นภาระแก่คนอื่น หรือแม้กระทั่งล่าสุดที่มีการรณรงค์เรื่องโลกร้อนกัน ทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนา ทำให้โลกน่าอยู่ ถ้าผู้คนส่วนใหญ่มีจิตสาธารณะมากกว่าจิตที่เป็นส่วนบุคคล สังคมก็น่าอยู่ขึ้นแน่นอน

จรัญ เกษร

Friends : เพื่อนบ้านที่นี่ก็น่ารักมากค่ะ บางวันกลับมามีขนมแขวนอยู่หน้าห้อง เขียนไว้ว่าจากห้องเบอร์นี้นะ ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาเลยเอามาฝากพี่กระเต็น เต็นมีของในรายการก็เอาไปให้เขาเป็นการตอบแทน ค่อนข้างจะแฮปปี้กับเพื่อนบ้านมาก เขาจะไม่ชิดเราจนเกินไปแล้วก็ไม่ห่างเราเกินไป

วราภรณ์ สมพงษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ LPN

โทร. 02-285-5011 ต่อ 500 (วิจิตร) 506 (สุภาวดี) 505 (สุปรียา)