ข่าว

LPN จับมือ room จัดประกวดออกแบบคอนโดด้วยคอนเซ็ปต์อินเทรนด์ “Can I Change the World?”

Backตุลาคม 01, 2551

LPN จับมือ room นิตยสารออกแบบตกแต่งในเครืออมรินทร์ฯ ชวนนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ไฟแรง ร่วมประกวดออกแบบตกแต่งห้องชุดในหัวข้อ "Can I Change the World?" เฟ้นหาไอเดียออกแบบห้องชุดย้อนอดีตเมื่อ 40 ปีก่อนให้เข้ากับไลฟสไตล์ของคนในยุคนั้น และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศรวมมูลค่า 200,000 บาท

ลุมพินี ทาวเวอร์ - - นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า หลังจากที่ LPN และ room ได้จัดประกวดออกแบบห้องชุดมา 2 ปี มีกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ การประกวดออกแบบตกแต่งห้องชุดที่ LPN จับมือกับ room ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจด้านการออกแบบ ได้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการออกแบบที่พักอาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียมให้เติบโตและก้าวหน้ามากขึ้น โดยหัวข้อในการจัดประกวดปีนี้คือ "Can I Change the World?" เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

"ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบภาวะโลกร้อน จากการที่มนุษย์ละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมจนทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย และมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในทางลบอย่างประเมินค่ามิได้ ในปีนี้ LPN และ room จึงได้กำหนดหัวข้อในการประกวด "Can I Change the World?" เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้ที่อยู่ในแวดวงสถาปัตย์ตระหนักถึงความสำคัญและหันมาใส่ใจกับกระบวนการออกแบบและก่อสร้างไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดย้อนเวลากลับไปเมื่อ 40 ปีที่แล้วเพื่อออกแบบคอนโดมิเนียมในยุคแรกๆ ให้รองรับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในสมัยนั้น รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต โดยหวังว่าหัวข้อประกวด ดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงออกแบบที่พักอาศัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องและสามารถทำได้ เพื่อให้โลกของเราคงความสวยงาม น่าอยู่ และไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนรุ่นต่อไปในอนาคต" กรรมการผู้จัดการ LPN กล่าว

นายโอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และรางวัลชมเชยมีทั้งสิ้น 7 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท นอกจากนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร และสมาชิกนิตยสาร room ฟรี 1 ปี

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดในการประกวดได้ที่ www.lpn.co.th หรือ www.roommag.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-422-9999 ต่อ 4132-5