ข่าว

LPN จับมือเขตยานนาวา จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ

Backตุลาคม 01, 2551

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตยานนาวาเชิญชวนลูกบ้านในโครงการ พี.เอส.ที. ซิตี้โฮมเข้าร่วมในกิจกรรมซ้อมหนีไฟ และซ้อมรับมือจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสำคัญ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505)