ข่าว

LPN ร่วมกับคณะกรรมการเจ้าของร่วมเสวนา “การสร้างชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”

Backตุลาคม 01, 2551

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) นำโดยนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) โดยนายสรรค์ สุขุขาวดี กรรมการผู้จัดการ เชิญคณะกรรมการควบคุมการจัดการอาคารชุดจากกว่า 40 โครงการ ร่วมกิจกรรมเสวนา " การสร้างชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" เพื่อสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคณะกรรมการเจ้าของร่วมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการร่วมพัฒนา "ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน" ของ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ณ โรงแรม The Zign Hotel พัทยา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505)