ข่าว

LPN ชวนลูกค้าเลี้ยงอาหารน้องๆบ้านบางละมุง

Backตุลาคม 01, 2551

<P align=center><IMG height=358 src="http://www.listedcompany.com/ir/lpn/newsroom/000clip_image002eygaw.jpg" width=552></P>
<P><STRONG>บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) </STRONG>ร่วมกับ คณะกรรมการเจ้าของร่วมจากกว่า 40 โครงการ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆเด็กชายบ้านบางละมุง พร้อมมอบของที่ระลึก ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ "ชุมชนน่าอยู่" </P>
<P>&nbsp;</P>
<H4 align=center><FONT size=1>ขอแสดงความนับถือ</FONT></H4>
<H4 align=center><FONT size=1></FONT>&nbsp;</H4>
<H4 align=center><FONT size=1>วิจิตร อวิรุทธิ์<BR>ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์</FONT> </H4>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P>ฝ่ายประชาสัมพันธ์ <BR>วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505) </P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>