ข่าว

LPN จัดกิจกรรม “@ ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่”

Backตุลาคม 01, 2551

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง

นายสรรค์ สุขุขาวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้าร่วมงาน "@ ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่" ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอยู่อาศัยของลูกค้าโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง โครงการภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี คอนโดทาวน์" แห่งแรกที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่อาศัยแล้ว นอกจากการตรวจรับสภาพห้องชุด ยังมีบริการครบวงจรทั้งการแนะนำขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ การให้ความรู้ในการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมกิจกรรมสนุกแทรกสาระน่ารู้
เรื่องกฏระเบียบในคอนโดอีกด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011 ต่อ 500 (วิจิตร) 504 (โรจนา) 505 (สุปรียา) 502 (ขนิษฐา)