ข่าว

LPN สร้างบ้านดินให้ผู้ยากไร้ที่ชัยภูมิ

Backตุลาคม 01, 2551

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN ) ร่วมสนับสนุนโครงการ "สร้างบ้านดินให้คนไร้บ้าน" โดยการมอบเงินบริจาคและนำพนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านดิน ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้โครงการ "ชุมชนน่าอยู่"

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505)