ข่าว

LPN ร่วมแข่งกีฬา “RE Friendly Cup No. 3 ”

Backตุลาคม 01, 2551

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ร่วมกับสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 13 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "RE Friendly Cup No. 3" ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและสื่อมวลชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-285-5011-16
วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505)