ข่าว

LPN ต้อนรับคณาจารย์/นักศึกษา ABAC เยี่ยมชมโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา–รามคำแหง

Backตุลาคม 01, 2551

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) เปิดโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำแหง ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมโครงการซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบการบริหารชุมชนในรูปแบบ "ชุมชนน่าอยู่"

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิจิตร อวิรุทธิ์ (500), สุภาวดี เพ่งผล (506), สุปรียา ปิ่นเกตุ (505)