ข่าว

ผู้ถือหุ้น LPN เยี่ยมชม 3 โครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี”

Backตุลาคม 01, 2551

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม 3 โครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี" และการบริหารจัดการชุมชนด้วยแนวคิด "ชุมชนน่าอยู่" ที่มุ่งสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนายอนันต์ ปิยะตันติ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) และนางอรุณรัตน์ สินค้าเจริญ (ยืนที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารชุมชน บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา - รามคำแหง ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 และลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44