ข่าว

LPN ร่วมกับ สยามไฟเบอร์กลาส เลือกใช้ STAY COOL ลดโลกร้อน

Backตุลาคม 01, 2551

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยคุณโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมมือกับ บริษัท สยามไฟเบอร์ กลาส จำกัด ในเครือซิเมนต์ไทย โดยคุณอนุกูล คงฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ จัดโครงการ "ร่วมรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน" โดยนำฉนวนกันความร้อนลดการใช้พลังงานประเภท Fiberglass "STAY COOL" ที่ออกแบบมาเพื่ออาคารชุดพักอาศัยเข้าใช้ในโครงการต่างๆ ของ LPN ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงถึง 47 % นับเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือส่งเสริมการประหยัดไฟและการใช้พลังงาน เพื่อลดโลกร้อน รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในโครงการอีกด้วย