ข่าว

LPN และ Room มอบรางวัลสุดยอดไอเดียห้องชุดอีก 100 ปีข้างหน้า

Backตุลาคม 01, 2551

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) และนิตยสาร Room มอบรางวัลในโครงการประกวดออกแบบห้องชุด "Dream room comes true by LPN & room magazine" ภายใต้แนวคิดห้องชุดในอีก 100 ปี ข้างหน้า เพื่อค้นหานักออกแบบดาวดวงใหม่ และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 165,000 บาท โดยมี นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ LPN เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ LPN โดยผู้ที่ชนะเลิศ ได้แก่ คุณยืน ภูเก็ต ผลงานชื่อ "ครอบครัวขยาย" รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมคุณชวนะ ช่างสุพรรณ ผลงานชื่อ "HORIZONTAL LIFE" และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมคุณพัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ ผลงานชื่อ "FREEDOM HOUSE"

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011 ต่อ 500 (วิจิตร) 504 (โรจนา) 505 (สุปรียา) 502 (ขนิษฐา)