ข่าว

LPN ชวนพันธมิตรบันทึกหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดทั่วประเทศ

Backตุลาคม 01, 2550

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ร่วมกับ B2S จัดกิจกรรมบันทึกหนังสือเสียง "9 คน 9 ความดี เพื่อพ่อ" เพื่อมอบให้คนตาบอดทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิของคนตาบอดไทย หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ "9 ความดี" ที่ LPN ดำเนินงาน ตามหลักการบริหาร "ชุมชนน่าอยู่" (Vibrant Community) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ อาคารชุดพักอาศัย โดยมีพนักงาน และสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการอ่านมาร่วมบันทึก หนังสือเสียง ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 - 15.00 น. นี้ ที่ห้องอัดเสียงเพื่อคนตาบอดของร้าน B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธ
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011-16 ต่อ 500, 510, 507, 504