ข่าว

ร่วมทำความดีถวายในหลวง ร่วม “สาธยายพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์” ตลอด 57 วัน

Backตุลาคม 01, 2550

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และนางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่รักในการทำความดีร่วมสั่งสมบุญในกิจกรรม "สาธยายพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์" ตลอด 24 ชั่วโมง รวม 57 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเพื่อให้พระพลานามัยขององค์พ่อหลวงแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ -10 ธันวาคม 2550 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความนับถือ


วิจิตร อวิรุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ LPN โทร.02-285-5011-6 ต่อ 500 (วิจิตร) 504 (โรจนา) 507 (สุปรียา)