ข่าว

LPN ปลื้มความสำเร็จกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” เห็นผล“ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า” กวาดยอดจองวันเดียว 100% เดินหน้าสร้าง Brand Loyalty รอบนอกเขต CBD

Backตุลาคม 01, 2550

ลุมพินี ทาวเวอร์ : LPN ชี้ Brand Loyalty ย่านปิ่นเกล้ามีสูง หลังเปิดขาย "ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า" เพียงวันเดียวกวาดยอดจอง 100% มูลค่า 1,325 ล้านบาท ย้ำความมั่นใจในการพัฒนาโครงการแบบ ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ และความเชื่อมั่นด้านการบริหารชุมชนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้โครงการ "ชุมชนน่าอยู่"

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงความสำเร็จจากการขยายการพัฒนาโครงการคุณภาพไปยังพื้นที่รอบนอกเขต CBD ในย่านปิ่นเกล้า ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในทุกครั้งที่เปิดตัวโครงการใหม่และจากการเปิดขาย "ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่า

"จากการเปิดขายเพียงวันเดียว บริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า ได้ 100% จากจำนวนห้องชุดทั้งหมด 547 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,325 ล้านบาท ซึ่งการที่ LPN ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ นับเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี" นั้น ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการบริหารชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ "ลุมพินี สวีท" ซึ่งมีราคาที่ สูงกว่า "ลุมพินี เพลส" นั้นก็ตาม เป็นเพราะความเชื่อมั่นของฐานลูกค้าในย่านดังกล่าวที่มีต่อแบรนด์ LPN ทั้งจากการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดส่งมอบ และที่สำคัญคือการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการบริหารจัดการชุมชนภายใต้โครงการ "ชุมชนน่าอยู่" นอกเหนือจากการที่โครงการดังกล่าวพัฒนาอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพมากที่สุดของย่านปิ่นเกล้า และการปรับรูปแบบห้องชุดดีไซน์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ให้มี Function ที่สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น" นายโอภาส กล่าว

ขณะเดียวกัน จากผลการเปิดขายโครงการลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า ในครั้งนี้ ทำให้ LPN มีความเชื่อมั่น มากยิ่งขึ้นต่อแผนการพัฒนาโครงการในทำเลใหม่ๆ (Blue Ocean Strategy) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการต่อทันทีกับโครงการใหม่ย่านรัตนาธิเบศร์ โดยกำหนดเปิดตัวโครงการประมาณกลางเดือนธันวาคม 2550 ภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี คอนโดทาวน์" ด้วยทำเลและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ของ LPN ที่ มาจากการบอกต่อของกลุ่มลูกค้าเก่าและ Brand Loyalty ย่านประชาชื่น-พงษ์เพชร ซึ่งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร อวิรุทธิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ LPN โทร.02-285-5011-16 ต่อ 500 (วิจิตร) 504 (โรจนา) 507 (สุปรียา)