ข่าว

LPN-room สานฝันนักศึกษาและนักออกแบบอิสระจัดประกวดตกแต่งห้องชุด ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท

Backตุลาคม 01, 2550

ลุมพินี ทาวเวอร์ : LPN-room เปิดโลกครีเอทีพให้นักศึกษาและนักออกแบบอิสระร่วมโครงการประกวด การออกแบบตกแต่งห้องชุด "dream room comes true design contest 2007" ภายใต้แนวคิดห้องชุดในอีก 100 ปีข้างหน้า สร้างโอกาสให้นักคิดได้พัฒนางานออกแบบ โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท หมดเขตส่งผลงาน 12 ตุลาคม 2550 นี้

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ภายใต้แบรนด์ "ลุมพินี" กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประกวด การออกแบบห้องชุดในครั้งนี้ว่า

"การจัดประกวดตกแต่งห้องชุดในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง LPN และ room จากการประกวด The Flexible room Contest 2006 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการออกแบบได้พัฒนาผลงาน และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแล้ว อีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือ การพัฒนางานออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยสร้างมุมมองที่แตกต่างจากวิถีชีวิตคนเมืองแบบเดิมๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของ LPN และช่วยจุดประกายให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มากขึ้น โดยหัวข้อการประกวดในปีนี้เป็นการเปิดอิสระทางความคิดให้กับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ภายใต้โครงการประกวด "dream room comes true design contest 2007" ที่ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีกลางสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กล้าสานฝัน พร้อมที่จะผลักดันและพัฒนาผลงาน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตามนโยบายของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย"

"dream room comes true design contest 2007" เป็นการประกวดการออกแบบตกแต่งห้องชุดในอีก 100 ปีข้างหน้า ที่กำหนดให้เจ้าของบ้านเป็นคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงาน สามีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ภรรยาเป็นมัณฑนากร อายุประมาณ 28-30 ปี ชอบออกกำลังกายและเล่นกีฬากลางแจ้ง ซึ่งมีการวางแผนจะมีบุตรอีก 2 ปีข้างหน้า โดยซื้อที่อยู่อาศัยแบบมวลชน ที่ยังไม่มีรูปแบบแน่นอน กำหนดพื้นที่ทั้งหมด 150 ตร.ม. มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย เหมาะกับยุคของพวกเขาในอีก 100 ปีข้างหน้าที่ผู้คนอาจมีนิสัย ความต้องการ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไป ขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้เข้าร่วมประกวด

เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขการประกวดนั้น ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ แต่ควรให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมหรือผสมผสานงานออกแบบตามสไตล์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับรายละเอียดได้ที่ร้านนายอินทร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.lpn.co.th www.bestbuycondo.com และ www.roommag.com หมดเขตส่งผลงาน 12 ตุลาคม 2550

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ LPN โทร 02-285-5011-16 แฟกซ์.02-286-3002
500 (วิจิตร), 504 (โรจนา), 507 (สุปรียา)