ข่าว

LPN ชวนลูกบ้าน ปลูกข้าว ลุยนา ที่บ้านควาย

Backตุลาคม 01, 2550

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เชิญชวนสมาชิกกว่า 25 ครอบครัว ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว ลุยนา ที่บ้านควาย" ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี เพื่อสัมผัสชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าของข้าว ชาวนา และควาย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวและระหว่างสมาชิก ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบ "ชุมชนน่าอยู่" ของ LPN

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011-6 ต่อ 500, 504, 507