ข่าว

LPN ส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่เยาวชน ร่วมสนับสนุนงาน 2007 SIFE Thailand

Backตุลาคม 01, 2550

 

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และ 12 พันธมิตร สนับสนุนการผลักดันเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขัน 2007 SIFE (Students in Free Enterprise) Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาถ่ายทอดความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณในชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ LPN ที่ต้องการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักการบริหารจัดการ "ชุมชนน่าอยู่" โดยมี นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้แทนใน การรับมอบโล่ห์ที่ระลึกสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ณ อาคารศศปาฐศาลาศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วิจิตร อวิรุทธิ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร.02-285-5011-16 ต่อ 500 (วิจิตร), 504 (โรจนา), 507 (สุปรียา)