บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ
อ่านต่อ >

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ปรับปรุงเมื่อ : 16 ม.ค. 2561 16:38

LPN

ราคาล่าสุด
13.00 ฿
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (1.56%)
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
10/08/2560 เวลา 15.30 น.
เหตุการณ์
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2560
รายละเอียด

ณ ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120